Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007

χειρισμοί πνευμονογαστρικού νεύρου

Εάν ένας ασθενής έχει μια κολπική ταχυκαρδία,όπως κολπικό πτερυγισμό ή κολπική μαρμαρυγή, τα ηλεκτρικά ερεθίσματα από το κολποκοιλιακό κόμβο και πάνω μπορούν να ''γρονθοκοπήσουν τις κοιλίες οδηγώντας τες σε πολύ υψηλές συχνότητες. Η συχνότητα των κοιλιών μπορεί να γίνει τόσο υψηλή ''ώστε η αποτελεσματικότητα της αντλητικής τους λειτουργίας να παρεμποδίζεται. Επειδή τα ερεθίσματα που διεγείρουν τις κοιλίες περνούν από τον κολποκοιλιακό κόμβο η χρήση ακετυλοχολίνης(ACh) για την επιβράδυνση της αγωγής ερεθισμάτων μέσω του κολποκοιλιακού κόμβου είναι ικανή να επιβραδύνει την κοιλιακή συχνότητα. Αυτό επιτυγχάνεται και με τους χειρισμούς του πνευμονογαστρικού νεύρου τόσο άμεσα ,με τον χειρισμό Valsava όσο και έμμεσα ,με φάρμακα όπως η δακτυλίτιδα. Κατά τον χειρισμό Valsava γίνεται βίαιη προσπάθεια εκπνοής εναντι κλειστού αεραγωγού(με κλειστή τη γλωττίδα) αυξάνοντας την ενδοθωρακική πίεση.Ετσι η διάνοιξη του αεραγωγού επιτρέπει την πτώση της ενδοθωρακικής πίεσης με αποτέλεσμα η διτοιχωματική πίεση να αυξάνεται διατείνωντας την αορτή. Έτσι διεγείρονται οι τασεουποδοχείς της αορτής πυροδοτόντας ένα βαγοτονικό αντανακλαστικό. Ενας άλλος τρόπος είναι η μάλαξη του διχασμού της κοινής καρωτίδας στον τράχηλο ,καθώς έτσι διατείνεται το τοίχωμα του καρωτιδικού κόλπου ,διεγείροντας τους τασεουποδοχείς.Έτσι το πνευμονογαστρικό διεγείρεται ,επιβραδύνοντας την καρδιακή συχνότητα.
Οι ενώσεις της δακτυλίτιδας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας επειδή αυτά τα φάρμακα αυξάνουν τον τόνο του πνευμονογαστρικού και μειώνουν αυτόν του συμπαθητικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: