Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007

χειρισμοί πνευμονογαστρικού νεύρου

Εάν ένας ασθενής έχει μια κολπική ταχυκαρδία,όπως κολπικό πτερυγισμό ή κολπική μαρμαρυγή, τα ηλεκτρικά ερεθίσματα από το κολποκοιλιακό κόμβο και πάνω μπορούν να ''γρονθοκοπήσουν τις κοιλίες οδηγώντας τες σε πολύ υψηλές συχνότητες. Η συχνότητα των κοιλιών μπορεί να γίνει τόσο υψηλή ''ώστε η αποτελεσματικότητα της αντλητικής τους λειτουργίας να παρεμποδίζεται. Επειδή τα ερεθίσματα που διεγείρουν τις κοιλίες περνούν από τον κολποκοιλιακό κόμβο η χρήση ακετυλοχολίνης(ACh) για την επιβράδυνση της αγωγής ερεθισμάτων μέσω του κολποκοιλιακού κόμβου είναι ικανή να επιβραδύνει την κοιλιακή συχνότητα. Αυτό επιτυγχάνεται και με τους χειρισμούς του πνευμονογαστρικού νεύρου τόσο άμεσα ,με τον χειρισμό Valsava όσο και έμμεσα ,με φάρμακα όπως η δακτυλίτιδα. Κατά τον χειρισμό Valsava γίνεται βίαιη προσπάθεια εκπνοής εναντι κλειστού αεραγωγού(με κλειστή τη γλωττίδα) αυξάνοντας την ενδοθωρακική πίεση.Ετσι η διάνοιξη του αεραγωγού επιτρέπει την πτώση της ενδοθωρακικής πίεσης με αποτέλεσμα η διτοιχωματική πίεση να αυξάνεται διατείνωντας την αορτή. Έτσι διεγείρονται οι τασεουποδοχείς της αορτής πυροδοτόντας ένα βαγοτονικό αντανακλαστικό. Ενας άλλος τρόπος είναι η μάλαξη του διχασμού της κοινής καρωτίδας στον τράχηλο ,καθώς έτσι διατείνεται το τοίχωμα του καρωτιδικού κόλπου ,διεγείροντας τους τασεουποδοχείς.Έτσι το πνευμονογαστρικό διεγείρεται ,επιβραδύνοντας την καρδιακή συχνότητα.
Οι ενώσεις της δακτυλίτιδας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας επειδή αυτά τα φάρμακα αυξάνουν τον τόνο του πνευμονογαστρικού και μειώνουν αυτόν του συμπαθητικού.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2007

Μέλος Φάντασμα!

Ως γνωστόν, για να αντιληφθεί κανείς μια αίσθηση πρέπει να δημιουργηθεί αρχικά ένα ηλεκτρικό σήμα από τον υποδοχέα ενός αισθητικού νεύρου. Ύστερα το σήμα αυτό διαδίδεται μέσω ενός δικτύου νεύρων σε μια περιοχή του εγκεφάλου ειδική για την αντίληψη των αισθήσεων, τον αισθητικό φλοιό. Έχει διαπιστωθεί ότι εάν αυτό το ηλεκτρικό σήμα δεν ξεκινήσει από το σημείο του υποδοχέα αλλά από οποιοδήποτε άλλο σημείο στην πορεία αυτού του νευρωνικού δικτύου προς τον αισθητικό φλοιό, το άτομο αντιλαμβάνεται το αντίστοιχο αίσθημα στη θέση του υποδοχέως!

Το αξιοπερίεργο έγκειται στα άτομα που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό. Μετά από τον ακρωτηριασμό του άκρου, οι τραυματίες μπορεί να νιώθουν πόνο στη θέση του μη υπάρχοντος άκρου, λόγω ερεθισμού των νευρικών ινών στο άκρο του κολοβώματος.

Αυτό το κλινικό φαινόμενο ονομάζεται μέλος φάντασμα!